Achterhoeks ossenproject

Suzanne Ruesink zoekt naast percelen in de Achterhoek om haar ossen in te weiden, vooral ook enthousiaste mensen die als oppasser een oogje in het zeil willen houden.

Het koppel melkvee van boerderij Het Westendorp is een bonte mengeling van rassen. Jaarlijks worden er zo'n 160 kalveren geboren, waarvan de helft stierkalveren.

Vooral de Jersey's leverden in het verleden problemen op bij Ruesink. 'Als melkkoe is het een fantastisch ras, maar qua vlees is het dier gewoon te klein. We hebben vorige week een os laten slachten en die woog 350 kilo geslacht gewicht. En dat is een stuk minder dan bij de andere rassen in de stal.'

Stierkalveren

De melkveehouder kwam chef-kok Nel Schellekens tegen die voorstelde om van de stierkalveren ossen te maken en ze drie jaar lang te laten groeien. Waarna Suzanne en Nel de dieren 'van kop tot kont' verwerken in de diverse vleesproducten.

De eerste volgroeide ossen zijn inmiddels geslacht en het vlees is hieronder te bestellen. De initiatiefnemers willen het ossenproject verder uitbreiden en zoeken daarvoor kleine percelen grond en ossenoppassers. Suzanne Ruesink ziet er op de eerste plaats een praktische kant aan.

Cursus koesignalen

'Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we straks een aantal gebiedjes hebben waar we ossen op kunnen laten grazen. Maar de kans bestaat dat ik erg druk wordt met voeren en het toezicht. Daarom zoeken we enthousiaste mensen die we kunnen opleiden tot ossenoppasser.' Die krijgen van Ruesink eerst een korte cursus koesignalen.

'Ze moeten weten waar ze op moeten letten als ze bijvoorbeeld eens per week komen kijken. Bijvoorbeeld over hoe een koe loopt. Of de glans in de ogen. Verder hoop ik dat er een goed contact ontstaat tussen de eigenaar van het perceel en de oppasser. En dat zo een os een verbindende factor wordt.'